bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Burmistrz Gostynia ogłosił nabór na stanowisko kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu. Dokumenty można składać do poniedziałku 18 marca 2019 roku. By zostać kierownikiem Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu trzeba posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy (w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej) i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz spełnić kryteria wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Dodatkowe wymogi stawiane przed kandydatami to między innymi: znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz niezbędnych przepisów prawnych w tym: ustawy o pomocy społecznej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Poszukiwana jest osoba komunikatywna, kreatywna, posiadająca umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Do zakresu obowiązków pracownika na stanowisku kierownika Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu będzie należeć m.in.: kierowanie działalnością jednostki zgodnie z zadaniami statutowymi, reprezentowanie placówki na zewnątrz, nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pobytu uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu oraz pracy podległego personelu, zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Regulamin naboru w formie pliku pdf

pobierz....

Opis stanowiska pracy w formie pliku pdf

pobierz....

Ogłoszenie o naborze kierownik Senior+ w formie pliku pdf

pobierz....

Oświadczenie w formie pliku doc

pobierz....

Kwestionariusz osobowy w formie pliku doc

pobierz....

Wynik naboru Senior+w formie pliku pdf

pobierz....Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 10.12.2021
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 27.12.2019
Dokument oglądany razy: 2 069