bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje o Ośrodku

Dzienny Dom Senior+ działa w oparciu o:

1) Uchwałę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2108., poz. 1508 ze zmianą);

2) Uchwałę Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloleniego "Senior+" na lata 2015-2020;

3) Ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zmianami);

4) Uchwałę Nr XLIII/558/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Gostyniu oraz nadania tej jednostce statutu;

5) Regulamin Orgnizacyjny.

Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, samotnych, starszych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej z  terenu Gminy Gostyń.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Snior+ odbywa się w ramach zadań  własnych Gminy Gostyń.

Dzienny Dom jest placówką koedukacyjną dysponującą 50 miejscami.

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia, poprawa jakości życia i aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ poprzez zapewnienie usług dostosowanych do potrzeb i mozliwości  seniorów:

1) opiekuńczo-terapeutycznych w tym: terapii zajęciowej kulinarnej, rękodzieła, prac ogrodowych itp w celu podtrzymania kondycji psychofizycznej;

2) edukacyjnych i kulturalno-oświatowych w celu stymulacji intelektualnej oraz profilaktyki prozdrowotnej;

3) zapewnienie aktywności ruchowej, fizjoterapii oraz usług sportowo-rekreacyjnych;

4) wspieranie działalności grup hobbystycznych: karcianych, czytelniczych itp.;

5) usług socjalnych, w tym wyżywienia, możliwości korzystania z pralki, suszarki;

6) poradnictwo specjalistyczne;

7) integracja wielopokoleniowa;

8) zagospodarowanie czasu wolnego, zapokojenie potrzeb towarzyskich;

9) motywowanie do aktywności społecznej, udziału w akcjach, spotkaniach na terenie miasta;

10) promocja aktywności seniorów.



Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 140